MPG MilieuPrestatie berekening

De MilieuPrestatie berekening (MPG berekening) is onze specialiteit!

MPG specialist

Met ruim 1500 woningen en 250 kantoorgebouwen per jaar kunnen we met recht zeggen dat wij MPG specialist zijn!

Milieuprestatie berekening verplicht?

Sinds 1 januari 2013 is de milieuprestatieberekening een verplicht onderdeel van de aanvraag voor een omgevingsvergunning!

Sinds 1 juli 2014 is de milieuprestatieberekening (MPG) toegevoegd aan de checklist van het omgevingsloket (OLO)

In de checklist van het omgevingsloket staat:
Uit het oogpunt van energiezuinigheid en milieu moet u gegevens toevoegen over de energiebehoefte van het gebouw en de milieubelasting van materialen.
Milieubelasting door toe te passen materialen, bepaald volgens Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken

Dit is geregeld in bouwbesluit 2012 afd. 5.2 (01-01-2013 in werking getreden)

Eis milieuprestatieberekening per 1 januari 2021!

Per 1 januari 2018 is de eis voor een milieuprestatieberekening 1,0
De Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) wordt waarschijnlijk verscherpt van 1,0 naar 0,8 in 2021 (nog geen definitieve datum, originele invoering 1 januari 2021 is uitgesteld) en naar 0,5 in 2030. 

NB: Indien bij de berekening gebruik wordt gemaakt van de Nationale Milieudatabase release 2.0 of hoger moet u voorlopig van de uitkomsten die uit de goedgekeurde rekentools komen 0,4 aftrekken voor de maatgevende grenswaarde. Deze kunstmatige correctie van de uitkomst van de milieuprestatieberekening wordt met een nieuwe, toekomstige release van de Nationale Milieudatabase hersteld.

Milieuprestatie voor gebouwen wordt 1 juli 2021 aangescherpt

Met ingang 1 juli 2021 treedt een wijziging van het Bouwbesluit 2012 in werking: de aanscherping van de Milieuprestatie voor gebouwen (MPG).
Per 1 juli 2021 wordt de milieuprestatie voor nieuwe woningen aangescherpt van 1,0 naar 0,8.

Voor een kantoorgebouw blijft de MPG eis per 1 juli 2021 nog steeds 1,0

Zie bron. www.rijksoverheid.nl/milieuprestatie-2021-aangescherpt

Wat is de milieuprestatie berekening?

De Milieuprestatie Gebouwen berekent de milieubelasting van de in een gebouw gebruikte materialen. Het Bouwbesluit 2012 stelt deze berekening verplicht voor nieuwbouw woningen, woongebouwen en kantoren met een oppervlakte vanaf 100 m2.

Elke milieuprestatieberekening moet voldoen aan de zogenoemde ‘Bepalingsmethode Milieuprestatie gebouwen en GWW-werken’ waarmee de milieuprestatie van een compleet bouwwerk kan worden bepaald, op basis van de prestatie van de producten en elementen waaruit het is opgebouwd.

Opdrachtgevers en architecten worden hiermee in staat gesteld om duurzame keuzes te maken op basis van een nationale rekenmethode en database. Daarmee komt een einde aan de onduidelijkheid wat nu wel of niet duurzaam is.

milieuprestatie berekening woning

Bij welke functies een milieuprestatie berekening

De milieuprestatie berekening is alleen van toepassing op nieuwbouw van:

  • woonfuncties (woningen en woongebouwen)
  • kantoorfuncties >100 m2.

Levertermijn

We streven altijd naar een korte levertermijn. Voor de meeste projecten is dit standaard ongeveer 10 werkdagen!

In overleg kan er soms met spoed sneller geleverd worden (afhankelijk van onze planning), neem hiervoor even contact met ons op.

Offerte milieuprestatie berekening binnen 24 uur

Mail uw (schets-) ontwerp naar offerte@bouwsupportoost.nl en u ontvangt binnen 24 uur uw vrijblijvende offerte voor een milieuprestatie berekening (MPG).