Eis MPG berekening

Eis milieuprestatieberekening per 1 januari 2021!

Per 1 januari 2018 is de eis voor een milieuprestatieberekening 1,0
De Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) wordt waarschijnlijk verscherpt van 1,0 naar 0,8 in 2021 (nog geen definitieve datum, originele invoering 1 januari 2021 is uitgesteld) en naar 0,5 in 2030. 

NB: Indien bij de berekening gebruik wordt gemaakt van de Nationale Milieudatabase release 2.0 of hoger moet u voorlopig van de uitkomsten die uit de goedgekeurde rekentools komen 0,4 aftrekken voor de maatgevende grenswaarde. Deze kunstmatige correctie van de uitkomst van de milieuprestatieberekening wordt met een nieuwe, toekomstige release van de Nationale Milieudatabase hersteld.

Milieuprestatie voor gebouwen wordt 1 juli 2021 aangescherpt

Met ingang 1 juli 2021 treedt een wijziging van het Bouwbesluit 2012 in werking: de aanscherping van de Milieuprestatie voor gebouwen (MPG).
Per 1 juli 2021 wordt de milieuprestatie voor nieuwe woningen aangescherpt van 1,0 naar 0,8.

Zie bron. www.rijksoverheid.nl/milieuprestatie-2021-aangescherpt

Vragen?

Heeft u vragen over de milieuprestatieberekening of een van bovenstaande artikelen?
Neem gerust contact met ons op.