Eis MPG berekening

Eis milieuprestatieberekening per 1 januari 2021!

Per 1 januari 2018 is de eis voor een milieuprestatieberekening 1,0
De Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) is verscherpt van 1,0 naar 0,8 in 2021 en mogelijk naar 0,5 in 2030. 

NB: Indien bij de berekening gebruik wordt gemaakt van de Nationale Milieudatabase release 2.0 of hoger moet u voorlopig van de uitkomsten die uit de goedgekeurde rekentools komen 0,4 aftrekken voor de maatgevende grenswaarde. Deze kunstmatige correctie van de uitkomst van de milieuprestatieberekening wordt met een nieuwe, toekomstige release van de Nationale Milieudatabase hersteld.

Milieuprestatie voor gebouwen wordt 1 juli 2021 aangescherpt

Met ingang 1 juli 2021 treedt een wijziging van het Bouwbesluit 2012 in werking: de aanscherping van de Milieuprestatie voor gebouwen (MPG).
Per 1 juli 2021 wordt de milieuprestatie voor nieuwe woningen aangescherpt van 1,0 naar 0,8.

Voor een kantoor blijft de MPG eis per 1 juli 2021 nog steeds 1,0

Zie bron. www.rijksoverheid.nl/milieuprestatie-2021-aangescherpt

Bouwers moeten meer circulair en milieuvriendelijker gaan bouwen. De wettelijke eisen zullen stapsgewijs worden aangescherpt en het streven is de norm uiterlijk in 2030 te halveren (Eis MPG van 1,0 naar 0,5 te brengen). Onderzocht wordt ook hoe de wettelijke eisen verbreed kunnen worden van nieuwbouw naar renovaties en naar andere gebruiksfuncties dan alleen wonen.

Vragen?

Heeft u vragen over de milieuprestatieberekening of een van bovenstaande artikelen?
Neem gerust contact met ons op.