Bouwbesluit 2012 afdeling 5.2

Bouwbesluit 2012 Afdeling 5.2 betreft het verbeteren van het duurzaamheidsgehalte van nieuw te bouwen woningen, woongebouwen en kantoorgebouwen. Het gaat dus om het verminderen van de milieueffecten van het materiaalgebruik bij de bouw van dergelijke gebouwen.

Het duurzaamheidsgehalte van een gebouw moet op een prestatiegerichte wijze worden bepaald, waardoor ontwerpvrijheid en een gelijk speelveld voor partijen is ontstaan. In zijn benadering volgt het voorschrift de bepalingswijze en instrumenten die al geruime tijd in de bouw worden gebruikt om het duurzaamheidsgehalte van gebouwen en bouwwerken te berekenen. Aan de berekening van de materiaalgebonden milieueffecten van het bouwen, beheren en slopen van gebouwen en bouwwerken ligt de levenscyclusanalyse ten grondslag. Met deze rekeninstrumenten hebben de actoren in de sector bouw de afgelopen jaren al de nodige ervaring opgedaan bij het formuleren van de milieuambitie van een project, het maken van afspraken over de te realiseren milieuprestatie van een gebouw of bouwwerk en het aantonen van de gerealiseerde milieuprestatie.

Artikel 5.8 Aansturingsartikel

in dit artikel wordt beschreven welke functies in aanmerking komen voor de milieuprestatieberekening.
Deze functies zijn:

  • woonfunctie niet zijnde een woonwagen
  • kantoorfunctie ( > 100 m2)

Meer lezen “Artikel 5.8 Aansturingsartikel

Artikel 5.9 Duurzaam bouwen


In dit artikel wordt erop gewezen dat de functies omschreven in artikel 5.8 moeten worden gekwantificeerd conform de bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werk.

Meer lezen “Artikel 5.9 Duurzaam bouwen

Artikel 5.10 Verbouw

Artikel 5.10 Verbouw(nieuwbouw) bepaald dat artikel 5.9 (Duurzaam bouwen) niet van toepassing is bij verbouw [stb.1011, 676].

Meer lezen “Artikel 5.10 Verbouw(nieuwbouw)

Vragen?

Heeft u vragen over de milieuprestatieberekening of een van bovenstaande artikelen?
Neem gerust contact met ons op.